Lezení v nepískovcových skalách

Dvoudenní kurz pro ty, kteří se chtějí naučit zakládání vlastního jištění a nespoléhat na fixně osazené jištění. Dále budování jistícího stanoviště a jištění z něj. Během kurzu je kladen důraz na bezpečnost, dozvíte se jak předcházet nebezpečným situacím a případně jak je řešit. Dále se seznámíte s lezeckými zvyklostmi a pravidly pro dané oblasti a jak provozovat horolezeckou činnost s co nejmenším dopadem na skálu a její okolí.

A co se naučíte:
Seznámíte se s technikou jištění pomocí friendů, vklíněnců a smyček
Budování štandu (jistícího stanoviště)
Jištění druholezce ze štandu
Blokace jistících pomůcek
Slaňování z vlastního jištění a jak jej následně stáhnout
Prusíkovat
Základy první pomoci
A hlavně polezete :)

Délka kurzu: 2 dny

Cena kurzu:
počet osob           cena za osobu / den
     1                                            1200Kč
     2                                             800Kč

Cena zahrnuje: Instruktora, zapůjčení lezecké výstroje mimo lezeček

Cena nezahrnuje: Dopravu, stravu, lezečky, pojištění

Horolezecká škola – Praha