Lezení na umělé stěně

Chcete si vyzkoušet lezení na umělé stěně pod vedením zkušeného instruktora, nebo vám chybí parťák? Pak je tento kurz právě pro vás. Sami si rozhodnete jak bude kurz probíhat.

Pro prvotní seznámení nováčků s bezpečným lezením na umělé stěně doporučujeme absolvovat 3 až 5 dvojhodinových lekcí pod vedením instruktora.

Kurz probíhá na některé lezecké stěně v Praze.

A co se naučíte:
Seznámíte se s lezeckou výstrojí
Naučíte se navázat na lano
Bezpečně jistit
Vyvádět cestu dle vašich schopností
Správné cvakání expresek
Techniku lezení v různých profilech s rozličnými typy chytů

Minimální délka lekce: 2 hodiny

Cena kurzu:
počet osob    cena za osobu / hodinu
1                      300Kč
2                     200Kč

Cena zahrnuje: Instruktora, zapůjčení lezecké výstroje mimo lezeček (k zapůjčení na lezecké stěně)

Cena nezahrnuje: lezečky, vstup na stěnu

Horolezecká škola – Praha